طلاق توافقی از موضوعاتی است که بسیار شنیده می شود و ممکن است اطلاعاتی در این باره نداشته باشید. در همین راستا این مطلب به بررسی طلاق توافقی پرداخته است.

طلاق توافقی چیست؟

توافق کردن زن و شوهر برای  خاتمه دادن به زندگی مشترک و جدا شدن از یکدیگر را طلاق توافقی می گویند. این طلاق می تواند به تنها تفاهم برخی از زندگی ها تبدیل شود که زوجین باید در مسائلی چون مهریه، جهیزیه و … نیز توافق خود را انجام دهند و سپس می توانند اقدام به انجام طلاق توافقی نمایند.

با مراحل طلاق توافقی بیشتر آشنا شوید.

انجام مراحل طلاق در دادگاه است و می توان این امر را به وکلای خبره در این زمینه سپرد یا آن که خود آن ها را طی کرد که زمان زیادی از شما خواهد گرفت زیرا دارای مراحل مختلف زیر می باشد.

  • سامانه نوبت دهی طلاق راه اندازی شده است و این به معنای آن است که اولین کار زوجین برای طلاق توافقی، وارد کردن اطلاعات خود در این سامانه است.
  • سامانه نوبت دهی یک زمان را برای زوجین مشخص می کند که باید در زمان مشخص شده، به مراکز مشاوره مراجعه کنند. این مشاوره باید انجام شود که در صورت حاصل نشدن تغییر در تصمیم، گواهی عدم انصراف از طلاق برای مراحل بعدی را دریافت کنید.
  • دفاتر قضایی وجود دارند که در طی طلاق توافقی باید به آن ها مراجعه شود زیرا دادخواست طلاق باید به این مراکز تحویل داده شود.
  • پس از دادخواست طلاق، دادگاه خانواده زوجین را برای مراجعه حضوری فرا می خواند و باید با در دست داشتن مدارک در محل مورد نظر حاضر شوند.
  • پس از حاضر شدن در دادگاه باید به قسمت مشاوره خانواده مراجعه کنند. این مرحله برای این است که شاید زوجین برای بازگشت به زندگی مشترک نظرشان تغییر کند که اگر این تصمیم تغییر نکند، زوجین در حضور مشاور توافقات خود را اعلام می کند و مشاور همه آن ها را ثبت و تایید می کند تا بتوانند گواهی آن را برای مراحل بعدی به کار بگیرند.
  • باردار بودن و نبودن زوجه در امر طلاق توافقی مهم است و این مسئله نیز به طور کامل بررسی خواهد شد.
  • در نهایت و با طی کردن مراحل قبلی، زوجین در دادگاه حاضر می شوند و گواهی خود را که مبنی بر عدم سازش است، دریافت خواهند کرد.
  • دفتر خانه های ثبت طلاق با داشتن گواهی عدم سازش، طلاق را ثبت و زندگی مشترک را به پایان می رسانند.

ایندکسر