مقاله شناسایی و بررسی خلوص نانو کربن فعال خوراکی با کاربرد پزشکی

کربن فعال به عنوان یک جاذب اساسی ظرفیت جذب بالا و بها زیر ، کاربردهای مضاعف فراوانی دارد. کربن فعال به گروهی از مواد کربنی متخلخل و سطح داخلی بالا گفته می شود که به دلیل مساحت داخلی قابل توجه ، ساختار متخلخل و منفذی، ظرفیت جذب بالا ، قابلیت و امکان فعال سازی دوباره تراز و همچنین قیمت تحت در مقایسه کلیدی جاذب های غیر آلی مثل زئولیت یک ماده مخصوص به فرد می باشد. گنجایش جذب مشخص و معلوم کننده کارآیی و قدرت جذب مواد بوسیله کربن فعال میباشد و نشان دهنده میزان جذب ماده مورد نظر تا نقطه تعادل می باشد یعنی هنگامی که جذب و دفع در تراز کربن به وضعیت تعادل می رسند. مواد آلی دانسیته مولکولی بالایی دارند و از حیث الکتریکی خنثی هستند. کربن فعال در کلی ترین معنا آن عبارتی است که شامل دامنه وسیعی از مواد کربنی آمورف می باشد که رتبه بالایی از تخلخل و حیطه سطحی وسیع را نشان می دهد. اصلی اعتنا به این که کربن فعال قدرت بالایی در جذب مواد سمی دارد، به این استدلال اصلی ورود آن به سیستم گوارشی حیوانات عفونت ها و مواد مضر از در میان میروند. نوع های متمایز از زغال های فعال شده دارای ویژگی های معین وجود دارا هستند که خصوصیات هر یک از آنها بستگی به مواد اولیه و فوت و فن به کا ر رفته در ایجاد آنها بستگی دارد. دانه های کربن اکتیو به علت تراز متخلل و ناهموار خویش نسبتاً اهمیت 1000 متر مربع سطح در هر گرم هستند کربن فعال کارخانه . تراز فعال همین ماده دوچندان بالاست و به همین عامل هم جاذب مضاعف قدرتمندی می باشد که کاربردهای متعددی در تصفیه دارد. کربن اکتیو یا این که کربن فعال میله ای چه خصوصیاتی دارد؟ سطح کیفی کربن اکتیو در داروسازی، می بایست به ترازو ای باشد که هیچ مشکلی را برای تن درستی اشخاص آنگاه از مصرف محصولات نداشته کربن فعال به جهت ماسک باشد.

حتما بخوانید:
بررسی وان آب گرم بادی اینتکس