انواع الکترود (آموزش ویدیویی معرفی 4 نوع اصلی و ترکیبات سازنده)

قابلیت خشک کردن الکترود به علت سوختن پوشش سلولزی در این الکترودها وجود ندارد. جوش کلیدی لایه ای از سرباره پوشیده شده که بایستی سپس از کل نمودن هر پاس ، سرباره از بر روی جوش پاک شود. بعضا از همین مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که اصلی مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن تمام نوشته انگلیسی یار اهمیت ترجمه پارسی آن را دریافت فرمایید. به رطوبت حساسیت مقداری داراست و در هنگام جوشکاری پاشیدگی و ترشحات ایجاد می کند. جوشکاری اهمیت الکترود از مدل اندک هیدروژن جوشکاری قوس اهمیت گاز Co2 کلیدی جریان بالا و جوشکاری MIG دارای جریان پایین همین گونه انتقال فلز را دارا می باشد . بخش اعظمی از جوشکاران لوله باتجربه، الکترودهای E6010 را در تمام شرایط برای عبور جوش ریشه بر روی لوله به عمل می برند. اگر صدای عکس العمل الکترودها مشابه به صدای برخورد فلزات باشد به احتمال زیاد الکترودها سلامت هستند، البته در صورتی که متوجه صدایی بم و خفه شدید، می بایست بدانید که الکترودهای شما در معرض رطوبت آسیب دیدهاند. مالامال مصرف الکترودهای تخصصی به جهت جوشکاری در تمام حالات مخصوصاً سربالا جوش دادن حساس همین الکترودها بسیار آسان می باشد و سرباره آن بخوبی پاک می شود، قوس آهسته دارد، گرده جوش تمیز میباشد و حالات مختلف را اساسی شدت جریان ثابت بخوبی جوش می دهد. کلمه A.W.S مخفف American Welding Society است به این معنی که جامعه جوشکاران امریکا البته به این علت طبقه بندی الکترود های جوشکاری را براساس استاندارد اینNGO معرفی می کنیم چون استاندارد بین المللی هست و در اکثر کشورها از پاراگراف مرزوبوم ما به تیتر ملاک شناسایی الکترود ها شناخته الکترود استیل زیبا می شود. چنانچه بخواهیم دو قطعه فلز را به نیز جوش دیتا و یا شکافی را توسط فعالیت جوش کاری مالامال کنیم از فلز دیگری به کار گیری می شود که انرا الکترود یا سیم جوش می نامند. چنانچه جوشکاری کلیدی شیوه گازانجام گیرد از واژه E استعمال نمی شود بلکه بجای آن از صحبت RG به کار گیری می‌گردد و مراد همین است:دو یا سه رقم عدد چهار یا این که پنج رقمی سپس از حرف E معین کننده استحکام کششی جوش میباشد. سرویس جوشکاری در هنگام ساخت بنا و حتی پس از آن هم بسیار آیتم به کارگیری قرار می گیرد. در EXX3X : خواسته از ۳ کاربری الکترودجوشکاری تنها به جهت وضعیت Flat میباشد. ـ دو‌مین عدد از سمت راست معلوم کننده موقعیت جوشکاری است که الکترود برای آن وضعیت طراحی شده است. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم الکترود استیل زنانه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
خرید لباس بچگانه ؛ راهنمای خرید حضوری و خرید آنلاین