افتادگی دریچه میترال نوعی بیماری دریچه میکسوماتوز است

چگونگی تحمل فشار مضاعف، به وسیله قلب دچار به تنگی روزنه میترال، به میزان تنگی دریچه و اقتدار پمپاژ قلب فرد بستگی دارد. در بیماری های پیشرفته دریچه ای علی الخصوص اگر به خاطر اختلال دریچه میترال، قلب شدیدا ضعیف شده باشد و صرفا در صورتی می اقتدار دارای عمل جراحی به بیمار کمک کرد که جراح بتواند آن روزنه را ترمیم کند. ۴- اگر در منطقه ورود میله کاتتر (کشاله ران) موی زائد متعددی وجود داشته باشد آن نصیب را شیو می کنند. ۶- در اتاق کار کاغذ مانیتورهای متعددی وجود دارااست که هنگامی پزشک معالج لوله را وارد قلب می کند، علائم حیاتی، تصویر لوله کتتر (که درون رگ و قلب حرکت می کنند) و ساختار قلب را نشان می دهند. ۹- پاره ای بیحسی موضعی به محل ورود لوله کتتر تزریق می شود که تا یکسری ثانیه آن‌گاه از تزریق در همین حیطه احساس سوزش خواهید داشت. ۱۶- زمانی دریچه به ترازو به اندازه گشوده شد، دکتر لوله کتتر را بیرون می کند. ۱۳- آن گاه از تزریق ماده حاجب پزشکی، پزشک از طریق مانیتور آن را مشاهده می نماید و از شما می خواهد نفسی عمیق بکشید و به جهت چندین ثانیه آن را حبس کنید. ۸- یک کارشناس تندرست نبض شما را آنالیز می نماید و آن را پایین محل تزریق نماد می زند تا بعدا حیاتی ضربان های بعد از آن از فعالیت مقایسه شود. در همین شکل می بایست از دستگاه پمپ قلب و ریه در همین مدت استعمال کرده تا خون رسانی به اعضای بدن را موقع کار جراحی قلب به عهده بگیرد و بعد از آن از اتمام فعالیت مجدد بیمار را از دستگاه پمپ قلب و ریه انقطاع کنیم. ۵- آنگاه یکی از از متخصصان شما را به دستگاه نوار قلب متصل می نمایند تا کار الکتریکی قلبتان را بازدید کرده و بر روی آن چک داشته باشند. ۳- یکی از از پرستاران یا این که متخصصان سالم به دست یا بازویتان سرم می زنند تا درصورت لازم بتوانند مواد دارویی و مایع درون سرم را به باطن رگ هایتان دریچه های هوای خطی تزریق کنند. همین لیست شامل دیگر بیماریهای شما، داروهای تجویز شده، داروهای بدون ورژن و هم مکملهای دارویی شما می باشد. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد خرید دریچه خطی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
آزمایش های قبل از جراحی بینی و صورت آزمایش آنلاین آنی آزما- نمونه گیری خون در منزل